Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона “Продавець” з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - “Покупець”, з іншого боку, далі спільно названі - “Сторони”, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайт https://remade.com.ua/​.

Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://remade.com.ua/​ та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://remade.com.ua/​ , приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. Загальні положення

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://remade.com.ua/​ у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), відповідно до чинного міжнародного та українського законодавству, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, зазначені нижче.
1.2.
Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.
1.3.
Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «ЗАМОВИТИ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.
1.4.
Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

2. Терміни та визначення
«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://remade.com.ua/​ та застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://remade.com.ua/​, направлене невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.
«Акцепт» - ухвалення Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://remade.com.ua/​, шляхом додавання його до віртуального кошика та оформлення Замовлення.
«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://remade.com.ua/​ розміщена пропозиція продавця.
«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://remade.com.ua/​ та мають намір придбати той чи інший Товар.
«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://remade.com.ua/​ мають намір його продати .
«Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://remade.com.ua/​ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується продавцю.
«Законодавство» - встановлені українським чи міжнародним законодавством норми регулювання договірних правовідносин за Договором.
«Суттєвий недолік Товару» - недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

3. Предмет договору

3.1.
Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://remade.com.ua/​, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.
3.2.
Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3.
Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.
3.4.
Продавець підтверджує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. Права та обов'язки продавця
4.1.
Продавець зобов'язаний: виконувати умови цього Договору виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця; передати Покупцеві Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://remade.com.ua/, оформленим замовленням та умовами цього Договору; перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі; повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування цього договору. 4.2. Продавець має право: в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

5. Права та обов'язки покупця

5.1.
Покупець зобов'язаний: своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору; ознайомитись з інформацією про Товар, розміщену на Веб-сайті https://remade.com.ua/; при отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставку, переконатися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцю.
5.2.
Покупець має право: оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://remade.com.ua/; вимагати від продавця виконання умов цього Договору.

6. Порядок оформлення замовлення

6.1.
Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://remade.com.ua/ шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «У кошик», або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у розділ контактів Веб-сайту https://remade.com.ua/.
6.2.
Термін формування Замовлення до 3 робочих днів із моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення надіслано у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

7. Ціна договору та порядок оплати

7.1.
Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://remade.com.ua/. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, що визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.
7.2.
Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.
7.3.
Покупець може оплатити замовлення одним із способів, зазначених за посиланням https: https://remade.com.ua/payments-and-shipping
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://remade.com.ua/ у відповідному розділі кнопки «Оформити замовлення» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті.

8. Умови доставки товару

8.1
Покупець отримує Товар за допомогою доставки або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання замовлення вказано на наступній сторінці https://remade.com.ua/payments-and-shipping
8.2.
При доставці Товарів до інших міст України або на території іншої країни, яку виконує Служба доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.
8.3.
Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній та оплаченій Покупцем, у комплектності згідно специфікації цього Товару та у належному (робочому) стані та якості.
8.4.
У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаною Покупцем у заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці Кур'єром компанії-перевізника Товар повертається до торгового центру відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, надісланого на e-mail: remadeua@gmail.com​ із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернені кошти. Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними у розділі Контакти.

9. Умови повернення товару

9.1.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, за винятком дня купівлі, якщо більш тривалий термін не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).
9.2.
Детальну інформацію про повернення товару можна отримати за посиланням https://remade.com.ua/payments-and-shipping
9.3.
У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт має бути підписаний Покупцем та особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем. За можливості недоліки мають бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки та домовитись про заміну Товару.
9.4.
Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень та повної комплектності.

10. Відповідальність сторін та вирішення спорів

10.1.
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.
10.2.
У разі виникнення спорів, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. За суперечками у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.
10.3.
Усі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним та процесуальним правом.

11. Форс-мажорні обставини

11.1.
Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які справді перебувають поза контролем такої сторони, що настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війна, заколоти, загибель товару, затримки перевізників, спричинені аваріями чи несприятливими погодними умовами випадковості на море, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
11.2.
Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезазначених обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс- обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат чи інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
11.3.
Час, який вимагається Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.
11.4.
Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим
Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. Відмова від відповідальності

12.1
Матеріали цього сайту надаються "як є" без будь-яких гарантій. Продавець не гарантує точності та повноти матеріалів, що надаються на цьому Сайті. Продавець у будь-який час без попередження може вносити зміни до матеріалів, що надаються на цьому Сайті, а також до згаданих у них продуктів та цін. У разі застаріння інформації на цьому Сайті Продавець не зобов'язується оновлювати їх.
12.2
Продавець не несе відповідальності за невиконання укладеного договору у разі відсутності на складі або зняття з виробництва того чи іншого товару, настання обставин непереборної сили (включаючи порушення роботи або страйку поштових та транспортних служб та підприємств зв'язку).
12.3
Продавець за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

13. Авторське право

13.1
Усі матеріали, розміщені на Сайті, включаючи товарні знаки, тексти, фотографії, малюнки, логотипи, зображення, емблеми, графіки тощо, що знаходяться на цьому сайті, а також програмне забезпечення є виключною власністю Адміністратора Сайту. Адміністратору Сайту належать виключні права на використання об'єктів інтелектуальної власності, які були використані при створенні даного Сайту або розміщені на ньому. Копіювання або використання всього або частини елементів Сайту дозволено Користувачеві Сайту виключно в особистих інформаційних цілях. Копіювання та використання змісту Сайту в інших цілях категорично заборонено. Будь-яке не зазначене вище використання, включаючи розповсюдження, відтворення, імпорт, переклад, переробку, вчинене без попередньої письмової згоди Адміністратора Сайту, вважається порушенням виняткових прав Адміністратора Сайту.

14. Зворотній зв'язок та коментарі

14.1
Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на сайті, ви несете відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагандує ненависть та/або дискримінацію людей за расової, етнічної, полової, релігіозної, соціальної ознаки, містить образи на адресу конкретних осіб чи організацій, а також якимось іншим чином порушує чинне законодавство України. Ви погоджуєтесь, що будь-яке ваше повідомлення Продавець може видаляти без вашої на те згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд. Продавець не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачами Сайту.

15. Інші умови договору

15.1.
Особисті дані Покупця не надаються третім особам, але зберігаються для надання послуги з продажу товарів, представлених на нашому сайті. Інтернет магазин https://remade.com.ua/ залишає за собою право використовувати дану інформацію в маркетингових цілях (аналіз даних про продаж товарів, сегментація клієнтів, аналіз відвідуваності сайту, розсилка клієнтам) Ми використовуємо Cookie файли, які допомагають запам'ятати Ваші особисті дані і Вам не потрібно їх вносити при наступному оформленні замовлення.
15.2.
Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://remade.com.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збирання та обробку своїх персональних даних з наступною метою: дані, які стають відомими, будуть використовуватись у комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій. Покупцеві мають право надсилатися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
15.3.
Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації